Bros Spray na komary i kleszcze MAX 90ml Powiększ

Bros Spray na komary i kleszcze MAX 90ml

15,39 zł

Aerozol skutecznie odstrasza komary - nawet tropikalne.

More details

Stan: Produkt niedostępnyStan: Produkt dostępny

Available Option

Sposób użycia: Miejsca narażone na ukąszenia oraz odzież spryskać z odległości 15cm. Na twarz i szyję nanieść produkt pośrednio.

Uwaga

H318 Powoduje poważne uszkodzenie oczu
H223 Łatwopalny aerozol
H229 Pojemnik pod ciśnieniem.

P102 Chronić przed dziećmi.
P210 Przechowywać z dala od źródeł ciepła.
P211 Nie rozpylać nad otwartym ogniem lub innym źródłem zapłonu.
P251 Nie przekłuwać ani nie spalać, nawet po zużyciu.
P410 + P412 Chronić przed światłem. Nie wystawiać na działanie temperatury przekraczającej 50 stopni C.

Napisz opinię