Bros Gaśnica na osy i szerszenie 300ml Powiększ

Bros Gaśnica na osy i szerszenie 300ml

19,35 zł

Aerozol do zwalczania os i szerszeni oraz niszczenia ich gniazd - w ogrodach, na tarasach i balkonach.

More details

Stan: Produkt niedostępnyStan: Produkt dostępny

Available Option

Unikalna konstrukcja zawodu umożliwia oprysk z odległości 5m zapewniając bezpieczeństwo i wygodę.

Sposób użycia: Wstrząsnąć przed użyciem. Spryskać obficie gniazd i wlot do niego. Oprysk wykonywać z odległości ok. 5m zgodnie z kierunkiem wiatru.

Uwaga

H222 Skrajnie łatwopalny areozol.
H229 Pojemnik pod ciśnieniem.
H410 Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.
P102 Chronić przed dziećmi.
P210 Przechowywać z dala od źródeł ciepła.
P251 Nie przekłuwać ani nie spalać, nawet po zużyciu.
P410 + P412 Chronić przed światłem. Nie wystawiać na działanie temperatury przekraczającej 50 stopni C.
P260 Nie wdychać rozpylonej cieczy.

Napisz opinię