Bros Muchospray na muchy i komary 400ml Powiększ

Bros Muchospray na muchy i komary 400ml

16,49 zł

Bros Muchospray skutecznie zwalcza owady latające: muchy, komary, muszki owocowe, osy i dorosłe osobniki moli odzieżowych.

More details

Stan: Produkt niedostępnyStan: Produkt dostępny

Available Option

Sposób użycia: Zamknąć drzwi i okna. Przed użyciem wstrząsnąć. Oprysk rozpocząć od najdalszej części pomieszczenia, cofając sie w kierunku wyjścia. Trzymając puszkę pionowo rozpylać produkt.

Uwaga

H222 Skrajnie łatwopalny areozol.
H229 Pojemnik pod ciśnieniem.
H411 Działa toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.
P102 Chronić przed dziećmi.
P210 Przechowywać z dala od źródeł ciepła.
P211 Nie rozpylać nad otwartym ogniem lub innym źródłem zapłonu.
P251 Nie przekłuwać ani nie spalać, nawet po zużyciu.
P410 + P412 Chronić przed światłem. Nie wystawiać na działanie temperatury przekraczającej 50 stopni C.
P260 Nie wdychać rozpylonej cieczy.

Napisz opinię