Bros Elektro + wkłady na komary

23,64 zł
Opis

Działa nawet przy otwartych oknach i włączonym świetle. Wkład zabezpiecza pomieszczenie do 20m2. przez ok. 12 godzin. Optymalną ochroną uzyskuje się po 30 minutach od włączenia.

Uwaga

H410 Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne powodując długotrwałe skutki.
P102 Chronić przed dziećmi.

Ładowanie...