Bros Venit na muchy 100ml Powiększ

Bros Venit na muchy 100ml

15,29 zł

Venit skutecznie zwalcza muchy w pomieszczeniach. Ma postać gotowego do użycia płynu do malowania ram okiennych i parapetów oraz innych nasłonecznionych powierzchni.

More details

Stan: Produkt niedostępnyStan: Produkt dostępny

Available Option

Zestaw substancji wabiących zapewnia wysoką atrakcyjność preparatu, a bogata w cukry pożywka gwarantuje duże spożycie trutki.

Uwaga

H217 Może powodować reakcję alergiczną skóry.
P101 W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza należy pokazać pojemnik lub etykietę.
P102 Chronić przed dziećmi.

P302+P352 W przypadku kontaktu ze skórą: umyć dużą ilością wody z mydłem.
P501 Zawartość usuwać na wysypisko lub do utylizacji.

Napisz opinię