Domestos Ocean Kostka Toaletowa 5 sztuk Powiększ

Domestos Ocean Kostka Toaletowa 5 sztuk

18,69 zł

Domestos kostka toaletowa.

More details

Stan: Produkt niedostępnyStan: Produkt dostępny

Available Option

Superdoładowanie każdego spłukania toalety z Domestosem Power 5:

- Czyszcząca piana,
- Połysk,
- Ochrona przed osadzaniem się kamienia,
- Długotrwały zapach,
- Higiena.

Składniki: >30 % anionowe środki powierzchniowo czynne, 5-15% niejonowe środki powierzchniowo czynne, <5% kompozycja zapachowa, węglowodory aromatyczne, fosforany, Citral, D-Limonene, Linalool

Zastosowanie: Rozwiń zawieszkę i przerwij plastikową blokadę; zawieś kostkę na obrzeżu muszli toaletowej upewniając się, że jest w zasięgu wody; po zużyciu produktu wyrzuć pojemniczek do kosza; po każdym kontakcie z produktem umyj ręce.

Uwaga: Powoduje poważne uszkodzenie oczu. Działa drażniąco na skórę. Działa szkodliwie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki. Chronić przed dziećmi. Unikać uwolnienia do środowiska. Stosować ochronę oczu/ochronę twarzy. W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ NA SKÓRĘ: Umyć dużą ilością wody W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać. W przypadku złego samopoczucia skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ/lekarzem. W przypadku wystąpienia podrażnienia skóry: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza. Zawartość/pojemnik usuwać do miejsc zgodnie z wymogami władz lokalnych.

Napisz opinię